(Pati Version) A solemn song of reflection and worship, remembering the sacrifice that Christ made for us on the cross. A o tautau Iesu i luga o le satauro O ona vae ma lima na tu'ia i fao Silasila le pagota ma ua ta'e lona fatu Ona ia tepa ia Iesu ma tagi atu {...