Mamani Oku Faka’ofa

MAMANI ‘OKU FAKA’OFA HONO TALANOA ‘E HE FOLOFOLA HE FONONGALOA KI HE MALA'IA MOLE ‘A E LELEI LAU HOTAU FA’A LOTU PEA MO E ‘AVE’AVE KA KO SISU NA’E FAKALAVE KI HE HIA NA’E PAU KI HE MATE TAU ATU ‘A E FAKAMALO KI HE ‘OFA ‘A E ‘OTUA ‘ONE HIFO KI FONUALOTO KO IA HOTAU...

Fangai Lupe

  This is a Tongan classic, made popular for a new generation of Islanders by Spawnbreezie (who is Samoan). We love our Tongan music, too! FANGAI LUPE LEVA E LA'A EVA HE HALA TAUFA FAKA MANIMANI E HA'ALA PE O TALI'EVA FANA FANA E AFO MINOA, NONGA SI'A LOTO HOHA'A...