Pe solo mai i mauga luluina mea uma u tetele le gogolo o le sami ou te le fefe o tautai oe lo'u Atua le pule i le ea le sami le fanua Pe solo mai i mauga luluina mea uma u tetele le gogolo o le sami ou te le fefe o tautai oe lo'u Atua le pule i le ea le sami le fanua...