Unfaithful love https://www.youtube.com/watch?v=w6rd-xDZXJs Fea lou taofi Faimai o a'u lou tofi Fea ea ou loimata Faimai e fa'amaoni Fea ea au upu Fea ea lou loto Tusa po'o mauga po'o ni vanu loloto e le suia lau tali po'o au lava te lua nonofo Ua le faamaoni i le...