This song describes a joyful vision where God the Father appears before you, blessing you with His abundant love. Ua vavala malie mai lo'u mafaufau I uiga o nei mea uma e le tumau Lo'u tama lou tula'i mai Ua ou masani ai Ua molimauina e la'u nei vaai Liu lou to'asa i...