praise and worship Tala mai le lagi lou mamalu, lou mataisau na faia ai mea uma, tagata uma ifo atu, ma ta'uta'u lou mamalu E sisi'i a'e o'u lima ole olioli le alii lo'u malosi, oute ifo atu ma viia oe, lo'u alii, lo'u Atua. And I'll lift up my hands for the joy of...