Tagata uma ua tutu

The pain of losing a loved one

Tagata uma ua tutu
O loimata ua le matu
Tagi aue, fa’a’upe tagi ma susu
Le itula o le toe va’ai
le pa’i atu ma lau fusi mai
Faatofa sogi tasi e malaga ese ai

O mafutaga nei e lelei
Le fiafia ua fai ma la’ei
O aiga e ola i le Talalelei
A i ai o aso e leaga
E tiga uma ai o agaga
Po’o ofu uma ai i fa’anoanoaga

Tagata uma ua tutu
O loimata ua le matu
Tagi aue, fa’a’upe tagi ma susu
Le itula o le toe va’ai
le pa’i atu ma lau fusi mai
Faatofa sogi tasi e malaga ese ai

O nisi lava e ata’ata
Pei lava e leai se mamafa
A o totonu pei a nonofo le manava
Fa’aloto pele i ni tagata
Mo tagi tu’i ma tautala
i le ua alu, e le toe faia masagasaga

Oi aue, ma e faigata
le alofa e le tiga
A o le onosa’i ia lava pe a
Ma talosaga ia le usu va
i aso uma e le aunoa
E feiloa’i ai i se aso o i luma

I tau afiafi uma lava
le taimi sili ai le leaga
e manatua ai uma lava lau aga
Lou faigata ma lou faiaso
Mea uma na o le a le galo
Le faigata ona fa’amalie lou finagalo

Tagata uma ua tutu
O loimata ua le matu
Tagi aue, fa’a’upe tagi ma susu
Le itula o le toe va’ai
le pa’i atu ma lau fusi mai
Faatofa sogi tasi e malaga ese ai
Faatofa sogi tasi e malaga ese ai

One Reply to “Tagata uma ua tutu”

  1. This is a fantastic site, especially hearing the old Samoan parents use to listen to, now i know the lyrics & what the song is about, thank you so much to the mastermind who developed it and those who helped, it’s truly a blessing.

What are your thoughts...?