Tala mai le lagi lou mamalu

praise and worship

Tala mai le lagi lou mamalu,
lou mataisau na faia ai mea uma,
tagata uma ifo atu,
ma ta’uta’u lou mamalu

E sisi’i a’e o’u lima
ole olioli le alii lo’u malosi,
oute ifo atu ma viia oe,
lo’u alii, lo’u Atua.

And I’ll lift up my hands for the joy of the lord is my strength,
I will bow down and worship you, for the lord you are my God

==

Submitted by Emily Smith

3 Replies to “Tala mai le lagi lou mamalu”

    1. Tala mai le lagi lou mamalu,(Heavens declare Your glory)Lou mataisau na faia ai mea uma,(Your infinite wisdom created everything)tagata uma ifo atu,(All of creation bows down)ma ta’uta’u lou mamalu(and proclaims Your glory)

      E sisi’i a’e o’u limaole olioli le alii lo’u malosi,oute ifo atu ma viia Oe,lo’u Ali’i, lo’u Atua.
      And I’ll lift up my hands for the joy of the Lord is my strength,I will bow down and worship You, You’re my Lord, You are my God

What are your thoughts...?