Talofa Teine

 

(Duke Galeai version)

Talofa teine
How are you today?
Do you remember me baby?
Can you come and play?

Leva le fa’alogo
si ou leo manaia
Teine ea sauia
Se’i e alofa maia

{ TALI / CHORUS }
Sau se’i ta
ti’eti’e, ti’eti’e la’u ta’ava’le
(ti’eti’e ta’ava’le)
ma fa’alogologo pese o le radio
Sau se’i ta
ti’eti’e ti’eti’e la’u ta’ava’le
(ti’eti’e ta’ava’le)
ma sau se’i ta evaevaane i o

Manaia o le aso
ua i’ila o le sami
Teine se sau ia
You’re my only honey

Sau se’i ta evaeva atu
i Fagatogo
Ta mai se fa’aili
ta fia fa’alogologo

{ TALI / CHORUS }

Talofa teine
How are you today?
Do you remember me baby?
Can you come and play?

Leva le fa’alogo
si ou leo manaia
Teine ea sauia
Se’i e alofa maia

{ TALI / CHORUS }

One Reply to “Talofa Teine”

What are your thoughts...?