Ta’u Mai e Te Alofa

Tell me that you love me

Ta’u mai e te alofa

a e e te le’i alu
Ua vaivai lou tino
pe a ou mafaufau atu

Le mafutaga sa fai,
Dear, i aso ua alu
Ne’i sili se tasi
a e galo mai a’u

Mafutaga mafana lenei o le a valavala
Folau o le vasalaloa
Nai ou te le mailoa
Na fai e galo ai ita ia galo lava i si ou lima
Ou te tatalo pea lava i ta e ia le faaluaina

Inu ita loimata
o fa’anoanoaga
Ona le mafutaga
pe a e alu malaga
O mea sa e fai
ia manatua pea lava
Ta’u mai e te alofa
ma e toe fo’i mai lava

Mafutaga mafana lenei o le a valavala
Folau o le vasalaloa
Nai ou te le mailoa
Na fai e galo ai ita ia galo lava i si ou lima
Ou te tatalo pea lava i ta e ia le faaluaina

Ua ou afaafaloloa
i tai o fa’anoanoa
O se moana sausau
o si o’u naunau
O lou malaga ese atu
e te alu ma lo’u fatu
Tautino mai e te alofa
a e e te le’i alu

Mafutaga mafana lenei o le a valavala
Folau oe i le vasaloloa
Nai ou te le mailoa
Na fai e galo ai ita ia galo lava i si ou lima
Ou te tatalo pea lava i ta e ia le faaluaina

One Reply to “Ta’u Mai e Te Alofa”

  1. Actually it was pretty good!! The lyrics are perfect and also correct. And I’m looking forward for more of the Tu’ualofa’s songs and music. But its wonderful for you guys for the support!👍🎹🎶🎤🤙

What are your thoughts...?