Tausama’aga

Ta mai le 12pm gagau mai lou ulu
e te aluga i o’u vae
pe e te vaili utu
te le manao i se taumusumusu
aua e te leo tele ma le toea’ina
ne’i toe ala mai
ma le tele o le pisa
ne’i toe ala mai
ma le tele o le pisa

O le lo’omatua ua tagi tautala
po’o ai o lea rasta
ua amata loa
ona su’e ole gafa
pe aiga pe leai
aami loa lau mama se’i au mai
se’i fai o sana u’u
ma toe tui ese a
se’i fai o sana u’u
ma toe tui ese a

O mea la nei o le tagata e su’e mo le taumfataga
e ta’i lua talo
sefulu valu o pua’a
moa e lima ma ni pato se ono
nai ou i’a e sefulu ma se ipu salaki
o se ulo sapasui
ma se povi e tasi
o se ulo sapasui
ma se povi e tasi

O mea laia e tagata e ave mo le tausamaaga
o se va’akarasini, o se sefetioata
atoa ma ni fala nini’i
e ave ma si teine i lona aiga
o se pusa lavalava se ta’avale ti’oata
o se pusa lavalava se ta’avale ti’oata

Aue o ta mo’omo’oga ua uma upu pe a taunu’u
o oe fo’i e pule le ki o la’u pusa tupe
o oe fo’i e pule le ki o la’u pusa tupe…


submitted by Maosi, corrected by Frank Semu & John (in the comments)

2 Replies to “Tausama’aga”

 1. ta mai le 12pm lau mai lou ulu
  e te aluga i lo’u vae pe ete vaiiliutu
  te le manao ise taumusumusu
  aua e te leo tele ma le toeaina
  nei toe ala mai
  ma le tele o le pisa

  o le lo’omatua ua tagi tautala
  po’o ai lea tama
  ua amata loa ona su’e o le gafa
  pe aiga pe leai
  aami loa lava ma sei aumai
  sei fai sana upu toe tuli ese ai

  o mea la nei a le tagata e su’e mo le taumafataga
  e ta’i lua talo, 19 o puaa,
  moa e 9, ma pato e 6

 2. Ta mai le 12pm gagau mai lou ulu
  e te aluga i o’u vae
  pe e te vaili utu
  te le manao i se taumusumusu
  aua e te leo tele ma le toeaina
  ne’i toe ala mai
  ma le tele o le pisa

  O le lo’omatua ua tagi tautala
  po’o ai o lea rasta
  ona amata loa
  ona su’e ole gafa
  pe aiga pe leai
  aami loa lau mama se’i au mai
  se’i fai o sana u’u
  ma toe tui ese ina

  O mea la nei o le tagata e su’e mo le taumfataga
  e ta’i lua talo
  sefulu valu o pua’a
  moa e lima ma ni pato se ono
  nai ou i’a e sefulu ma se ipu salaki
  o se ulo sapasui
  ma se povi e tasi

Leave a Reply to john Cancel reply