The village (o se vi’i o Lepea)

This vi’i, or tribute, celebrates the village of Lepea in Upolu, Samoa.

Lepea e o oe o la’u pele

To’a lou moa ae aua e te fefe
Va’ai so ta ai ne’i e misia
Numera tasi oe ma tausa’afia

Lepea e o oe o la’u pele
To’a lou moa ae aua e te fefe
Va’ai so ta ai ne’i e misia
Numera tasi oe ma tausa’afia

Faumui’na o le tupufia
O lo’o tu’i mai le mulipapaga
A’o e alo i ta’aloga
Aua se lumana’i mo Lepea

Lepea e o oe o la’u pele
To’a lou moa ae aua e te fefe
Va’ai so ta ai ne’i e misia
Numera tasi oe ma tausa’afia

Faumui’na o le tupufia
O lo’o tu’i mai le mulipapaga
A’o e alo i ta’aloga
Aua se lumana’i mo Lepea

Lepea e o oe o la’u pele
To’a lou moa ae aua e te fefe
Va’ai so ta ai ne’i e misia
Numera tasi oe ma tausa’afia

Lepea e o oe o la’u pele
To’a lou moa ae aua e te fefe
Va’ai so ta ai ne’i e misia
Numera tasi oe ma tausa’afia

Lepea e o oe o la’u pele
To’a lou moa ae aua e te fefe
Va’ai so ta ai ne’i e misia
Numera tasi oe ma tausa’afia

One Reply to “The village (o se vi’i o Lepea)”

What are your thoughts...?