Tumau le Mamalu

Minister: le lalolagi uma e
Ia outou alalaga atu ile Atua
Ia outou pepese i lona suafa mamalu
Ia mamalu ia te outou lona viiga

Tumau le mamalu, tumau le viiga
E ifo ai uma, ma faitaulaga
Tumau le mamalu,(tumau le mamalu),
Tumau le viiga,(tumau le viiga)
E ifo ai uma, ma faitaulaga

CHORUS
Si’i atu ou lima ma viia Oe
Le amataga o mea uma
E pale o Oe viiga
Si’i atu ou lima ma viia Oe
Le amataga o mea uma
E pale o Oe viiga

O lou viiga, e le faoa e
E tumau pea Oe
E fa’avavau

CHORUS
Si’i atu ou lima ma viia Oe
Le amataga o mea uma
E pale o Oe viiga
Si’i atu ou lima ma viia Oe
Le amataga o mea uma
E pale o Oe viiga

Minister: E ifo atu lava ia te Oe le lalolagi uma
Latou te fai pesega ia te Oe
Latou te fai pesega i lou suafa
E tumaua le mamalu o Ieovah e fa’avavau
E fiafia Ieovaha i ana mea na faia
Oute pese ia Ieovah i o’u nei olaga
Oute fai pesega i lo’u Atua a ou ola

3 Replies to “Tumau le Mamalu”

  1. Praise and worship

   Inhabitance of the World
   Give ye praise to God
   Sing to his holy name
   Let his praise be glorify in you

   Remain in glory, remain in praise
   All shall bow and sacrifice
   remain in glory, (remain in praise)
   Remain in glory, (remain in praise)
   All shall bow and sacrifice

   CHORUS
   Lift up my hands in praise to you
   The beginning of everything
   Crown you in glory
   Lift up my hands in praise to you
   The beginning of everything
   Crown you in glory

   Your glory cannot be taken
   You endureth
   Forever

   CHORUS
   Lift up my hands in praise to you
   The beginning of everything
   Crown you in glory
   Lift up my hands in praise to you
   The beginning of everything
   Crown you in glory

   Minister: The whole earth shall bow before you
   They shall sing praises to you
   They shall sing praise to your holy name
   The glory of Jehovah shall endure forever
   The Lord delights in his creation
   I shall sing to the Lord in all my life
   I will sing praise to my God while I yet live

   something like that..

What are your thoughts...?