4 Replies to “Ua fa’afetai”

  1. “Ua malie mata e vaai”
    “Ua tasi lava oe”

    Faafetai lava mo le faatulagaina o lenei upega e toe faamanatu ai pese Samoa.. Malo lava 🙂

What are your thoughts...?