Ua lalelei tasi lava oe (Tulili) – The Last Farewell

Saying goodbye to a loved one for the last time

O lo’u va’a o lo’o faatali i totonu ole ava
Fa’amoemoe mo taeao ole a faimalaga
O lo’u nu’u ua faatumulia le tamāoaiga
O lo’u nu’u ua faatumulia i o’u mafaufauga
Taeao e malaga ese atu tof ā oe Tulili
O ui ina tigā talu la ta masaniga

{CHORUS}

Ua lālelei tasi lava oe
Tulili ua na’o oe lava
O lou lālelei ua le mafai e pito na faamatala
Ua lālelei tasi lava oe
Tulili ua na’o oe lava
O lou lālelei ua le mafai e pito na faamatala

Muaina le manogi a o agi mai pea le matagi
Tulili ea po’o a na uiga po’o se lavea’i
O lo’u fatu pei a pe talu o lou mana’o
Oi aue Talofa ia pito a nei a fano
Tulili o le numera afe e susulu pea lava
Ua tosina ai loto o teine ma tama

{CHORUS}

Ua lālelei tasi lava oe
Tulili ua na’o oe lava
O lou lālelei ua le mafai e pito na faamatala
Ua lālelei tasi lava oe
Tulili ua na’o oe lava
O lou lālelei ua le mafai e pito na faamatala

O lo’u va’a ua se’ese’e malie atu i tai
Talofa ia pito ua tutu to’atasi mai
Lo’u tino pei a pe talu le fia va’ai
Lo’u fatu pei ua tuia ise pelu ma’ai
Tulili se’e maia laia lau ma’a salafa
Ua ou fia inu i vai malu i ou loimata

{CHORUS}

Ua lālelei tasi lava oe
Tulili ua na’o oe lava
O lou lālelei ua le mafai e pito na faamatala
Ua lālelei tasi lava oe
Tulili ua na’o oe lava
O lou lālelei ua le mafai e pito na faamatala

(repeat after music break)

For you are beautiful
For I have loved you dearly
More dearly than the spoken word can tell

What are your thoughts...?