Ua So’ona Olioli Nei

This song expresses joyful gratitude for our Saviour Jesus Christ.

Ua so’ona olioli nei

lo’u loto ia Iesu
ua ia faaola ia te a’u
o la’u lea pese fou

Tali: Pese! pese pese
Aleluia! Aleluia
o le la
o lo’u agaga oe
Iesu o le faaola mai
Ua ou olioli ai

O le tau totogo
ae la’au
Lo’u ola ua fai nei
talu lona alofa ia te a’u
ua mua i mea lelei

Tali: Pese! pese pese
Aleluia! Aleluia
o le la
o lo’u agaga oe
Iesu o le faaola mai
Ua ou olioli ai

O mea ila le olaga nei
atoa le atali
o lo’u lea tofi e lelei
olo’o ua mausali

Tali: Pese! pese pese
Aleluia! Aleluia
o le la
o lo’u agaga oe
Iesu o le faaola mai
Ua ou olioli ai

What are your thoughts...?