Ulufale(Sisii ou lima)

Praise and worship song praising the Lord

Ulufale i lona lotoa male viiga
ona faitotoa ma le pese ia leo tele

Sisii ou lima i ou viiga
Oute tautau atu lou mamalu
Ia alalaga aleluia osana
Oute ifo atu i lou mamalu

Toeaiina o loo ifoifo i lou nofoalii
Agelu o lo o fai pesega na vivii

2 Replies to “Ulufale(Sisii ou lima)”

  1. I think the last line of the 2nd verse is supposed to, “Agelu o lo’o fai pesega ma vivi’i” not ‘na vivi’i’.

    Thanks.

What are your thoughts...?