Faamalosi Pea

Keep the Faith, your prize is everlasting life

Tagi tu’i ai nei le agaga
Toe fia tepa ile mafutaga
Oe pele ile loto lenei ua valavala
Ma manatu i faigata ona ole galuega
Ui i lea o lo’o iai le taui ua saunia

Faamalosi pea, faamalosi pea
Ole ola e faavavau lou taui lea

Lota te’i i taliga lologo
Ina ua tu mai le to’oto’o
Ole a mu le foaga ole finagalo lea ole fono
Lo’u nu’u pe aisea ea
Ua fai ai ita faapea
Tama fanau moni ua e lafoa’i ma faatafea

Faamalosi pea, faamalosi pea
Ole ola e faavavau lou taui lea

Kapeneto fesi’ita’i solo
O se salevi e toa le loto
A o Isaraelu ua tatalo i aso fai so’o
Lenei ua faailoa mai le tali
Tagata uma ina ia fealofani
Tumutumuga o mea uma
O Iesu le ala ile lagi

Faamalosi pea, faamalosi pea
Ole ola e faavavau lou taui lea
(X2)

What are your thoughts...?