Alo i au faiva

Stunning new track from Lani Alo ft. Livingstone Efu with a beautiful message for young Samoans: work hard, stay strong, make good choices, take care of your family, stay close to God – it’s the wise, loving counsel from a father to his children.

Alo i au faiva ia manuia
aua e te loto vaivai pea oo mai faigata
lua te fa’atasi ma le Atua i so’o se ala e te uia
Lou atali’i ia e faalogo mai, i lau nei upu o le a fai.
Ia e nofo sauni, aua e te solomuli i lau faaiuga ua fai.

O le lalolagi nei, e tumu i mea masei e tele faaosoosoga e vaivai ai ou lagona.
Ia e loto tele, aua e te fefe, alu ma le fiafia lo’u atalii ia e manuia.

CHORUS
Alo ia au faiva ia e manuia
aua e te loto vaivai
pe a o’o mai faigata
Lua te faatasi ma le Atua
i so’o se ala e te uia

Lo’u afafine sei e fa’alogo mai
i le ma upu o le a fai
ne’i e manatu mama
i loimata o lou tina
ae folau i le vasa loaloa e faigata
O oe e malu ai i le aiga nei
Lo’u afafine sei alofa failelei, ta’ai ese laufala
tuu ese le aluga
fa’amalosi mai sei o’o i le taunuuga

[CHORUS]

Rap
O ou mama na. Lou uso alo i au faiva
Ia uluulu ma kafolau lou faamoemoe aua le kaua
Ia koa lou loko ma ia magakua o loo kui le muli papaga
A makua, gai aiga ae maise le alalafaga
Gofo kakalo, kapua’i faaloloa le ala aua lau savaliga gei kui so vae i le maa.
Lo’u uso faalogo lelei i le augagi a mum ma papa.
Faukuaga fai mo oe maguia le faigamala
Faalogo lelei ma magakua au ma amo ka makua, aua ke fefe loko kele o oe o le lupe lea faalele
kekee le fili kekee le pia kago e sapo le maguia
koaga i le loku, koaga i kakalo aua gei galo le kusi paia
oi sole aua ke kagi kepa kaulai i le Atua i le lagi
faamalosi o oe o le koa
kau le kaua mo Samoa
ia ua kele ga mau faukuaga
keu i lou loko ma lou agaga
ae sau ia ka faakofa
ia ku Ioeva i le ka va

One Reply to “Alo i au faiva”

What are your thoughts...?