Ave lou ola

Take my life so it may be used for your Glory

Ave lo’u ola ia ‘aoga
Le Alii e, i au fe’au
Ave o’u aso ua totoe
e vi’ia ai o lau afio

TALI:
O lou alofa ua naunau
E ‘au’auna atu ia te oe
Ia e talia o a’u atoa
Ia fai mo oe e fa’avavau

Ave o’u lima ia fai ai
mea e ‘aoga ia te oe
Ave o’u vae ia ‘aoga
E femo’ei i au fe’au

{ TALI }

Ave lou leo ia ‘aoga
e tau vivi’i ai ia te oe
O ou laugutu ia ‘aoga
E tala’i’ina ai au feau

{ TALI }

Ave lo’u loto e fai mou
ia na’o oe e pule ai
Ave lo’u tino ia ‘aoga
E mau i ai o lau afio

{ TALI }

One Reply to “Ave lou ola”

What are your thoughts...?