E le alofa e

E le alofa e moni lava e faigata
ua e tuu upu o le feagaiga
Naunauga le pologa auauna fa’amaoni
A o lenei ua e tatala le upu moni

La’u pele ea se’i ta’utino mai
Po’o ai ea ua sili i lau va’ai
pei o se ata ou foliga ua si’omia ai na o ita

Nai moomooga musu e i tauvalea
le tomai saili maia la’u manamea
Mafaufauga mo so taua lumana’i
ou te le fa’agalo oe la’u pele tasi

La’u pele ea se’i ta’utino mai
Po o ai ea ua sili i lau va’ai
Pei o se ata ou foliga ua si’omia ai na o ita

Tumau i lo’u loto lau afioga
ua lava toto ai ala le alofa
E le masaniga ua ou tigaina
alofa ia ma tu’u maia o lou lima

La’u pele ea se’i ta’utino mai
Po o ai ea ua sili i la’u va’ai
Pei o se ata ou foliga ua si’omia ai na o ita

La’u pele ea se’i ta’utino mai
Po o ai ea ua sili i la’u va’ai
Pei o se ata ou foliga ua si’omia ai na o ita

ua si’omia ai na o ita

submitted by Maosi

3 Replies to “E le alofa e”

What are your thoughts...?