Faiava

The hardships of marriage

Sa tonu lou loto au filifiliga

o le a avea taua pe o se aiga
a o lenei ua ese mai au faiga
le finagalo o le atua e le o oe so’u tofiga

se mea lava a faigata o le faiava
e moe le pologa ae le loto ala i le tiga
O oe le vaveao pulou le suavai
fai sou faiva
ae a e le alu ua laulau le mativa

ou te manatuaina o aso faatoa nonofo
na alu atu tau su’e o ni fa’i ma ni popo
e taumafai ai o se suavai
talu ai olo’o musu lou tama, fuga ne’i fia ai

se mea lava a faigata o le faiava
e moe le pologa ae le loto ala i le tiga
O oe i le vaveao pulou le suavai
fai sou faiva
ae a le alu ua laulau le mativa

ou te manatuaina le ma’i o lou tama
E tagi mai lava i le fia ai i’a
tiga lo’u le lava ma lo’u vaivai
o’u tago i le mata ma le tao auau i gatai

se mea lava a faigata o le faiava
e moe le pologa ae le loto ala i le tiga
O oe i le vaveao pulou le suavai
fai sou faiva
ae a le alu ua laulau le mativa

Sa ou fesili funa i nai ou matua
ina ia laua faasino mai o ni fanua
ua uma ona faasino mai o fanua
auoi fefe funa suga le vaomatua

se mea lava a faigata o le faiava
e moe le pologa ae le loto ala i le tiga
O oe i le vaveao pulou le suavai
fai sou faiva
ae a le alu ua laulau le mativa

Ou te manatuaina le upu a ou matua
fai mai e sili ia ona tetea taua
ou te ofo i lou le alofa i nai ou mata
talu ai o le musu o lou tama tala atu sou gafa

se mea lava a faigata o le faiava
e moe le pologa ae le loto ala i le tiga
O oe i le vaveao pulou le suavai
fai sou faiva
ae a le alu ua laulau le mativa

se mea lava a faigata o le faiava
e moe le pologa ae le loto ala i le tiga
O oe i le vaveao pulou le suavai
fai sou faiva
ae a le alu ua togi lona ulu i le ala

4 Replies to “Faiava”

  1. Im looking for a song….I learned this song in 6th grade….Long time ago during may day, the only part of the song that I remember was “Musu Musu Maya” If I remember correctly this means wisper into my ear or something like that… Just for memmories sake im trying to find that song. But I dont even remember the name of it, maybe someone out there might know what song im talking about.

What are your thoughts...?