Le Atua e

Asking the Lord for forgiveness

Le Atua e Le Atua e
Se’i talia mai o la’u olega
O a’u o se tagata agasala ma leaga
i ou luma

Chorus
Ua ou iloa
Ua na’o oe le Faaola
e mapu ai
O puapuaga ma faigata
o lenei olaga

Le Atua faamalosi mai
I lou agaga ua tauvaivai
Aapa mai ma laveai a’u
I ou aao ua ou malu ai

Chorus
Le Atua e
Ua ou tagi atu
Lo’u ola nei ou te fia avatu
Fia faaogaina
O lo’u nei ola
Ma lo’u nei leo
Mo ou viiga

Chorus x2

===
Lyrics submitted by Anita Wales

3 Replies to “Le Atua e”

  1. Please let me know who the singer of this song is and I’m very interested in singing it but I don’t know how it goes.

    Keep me posted!

    Malo lava!

  2. This song was written by Rachel Tamapolu backed up by her sister Elsie and their mum. If you YouTube her name you’ll see a recording of her singing it with cuz Okesene playing the guit same time last year 🙂

What are your thoughts...?