Le Aute Samoa

The beauty of the national flower of Samoa, Hibiscus

Le aute Samoa, ua sili lou matagofie
Le aute Samoa, matala mai le aso laofie
Lelei lau sei, atili ai lou lalelei
Ua vane i upeti, ma manu ai ou mea elei

CHORUS
Le aute Samoa
Manaia tele i le vaai
Le aute Samoa
Ua lanu eseese mai
Le fugalaau
Silisili ona lauiloa
Le aute, le aute Samoa

Le aute Samoa, e tele mea e aoga ai
Le aute Samoa, e aoga fo’i e fai ai vai
Le aute Samoa, e fiafia ai teine ma tama
Le aute Samoa, ete Sei ai i au evaga

2 Replies to “Le Aute Samoa”

  1. Faafetai mo le galuega manaia. I’ve always wanted the Aute Samoa lyrics, just found them today. Keep on the good work and God bless.

  2. Enjoy browsing on your site and listening to some great songs and a Plus to find lyrics to sing along with. Shout out to a great job.

What are your thoughts...?