Le Masina e

She has left for overseas and his thoughts of her are as high as the moon?…lol..

Le masina e ua va’aia i luga o mauga
Le tumutumu o e o nai ou mafaufauga
O le a malaga i nu’u ese, a e le galo oe la’u pele
Le alofa sa i o ta luga ia e teuiga
Le alofa sa i o ta luga ia e teuiga

Manatua le tasi upu o le muagagana
O le alofa ua fa’asavala i luga o mata
Ou te manatua ta evaga e ta’apa i le tofa o ata
Faatali la’u pasi a e tutu i le auala
Faatali la’u pasi a e tutu i le auala

Lo’u ulu ua tauvalea i lenei mea
Le taimi mulimuli o le a e lele i le ea
Sa e tu’u mai ai lau tusi, sa ou lauina mulimuli
Ma le maligi o o’u loimata pei ua o’u oga leaga
Ma le maligi o o’u loimata pei ua o’u oga leaga

Sau ia ta fa’amavae ma fa’atofa
Le fu’a o le alofa e agiagia i lo ta va
Lo’u fatu pei a pe i le fiava’ai ia oe
Tau le manogi o se mea e ‘ai, tino ua vaivai
Tau le manogi o se mea e ‘ai, tino ua vaivai

Le ta feagaiga na osia i luma o le Atua
Se fuafuaga mo se lumana’i mo i ta’ua
E popole vale o si o’u loto ne’i liua le vai o Sina
Se tasi ua sili ia oe a e galo ai ita
Se tasi ua sili ia oe a e galo ai ita

Sau ia ta fa’amavae ma fa’atofa
Le fu’a o le alofa e agiagia i lo ta va
La’u fatu pei a pe i le fia va’ai a oe
Tau le manogi o se mea e ‘ai, tino ua vaivai
Tau le manogi o se mea e ‘ai, tino ua vaivai

What are your thoughts...?