Lo Ta Nu’u

An anthem of pride and patriotism about beautiful Samoa. This song is often sung in large church and family gatherings. Check out the English translation here.

Lo ta nu’u na ou fanau ai
Ua lelei oe i le vasa e
Ua e maua ai mai luga o le tofi aoga

{ SAMOANA }

Samoana, ala mai
Fai ai nei le fa’afetai
I le pule e maua ai
O lo’u nu’u i le vasa e

E ua lalelei Samoa
Lona valevale noa
E mo’omia ai ou
Fanua, Samoana ala mai

Ua sui lou tautai
Lou mamalu ia mau ai
Tuputupu pea mai
Talu nu’u ua feagai ai

Nu’u mamao ua e maua ai
Mea lelei e atia’e ai
Lou mamalu ia mautu
Mata’upu, tau Iesu

Ia fai oe ma nu’u tumau
Olaola lau fanau
Ia vi’ia e fa’avavau
Le ua pule aoao

13 Replies to “Lo Ta Nu’u”

 1. ohemgee, after the tsunami, everytime ihear this song it makes me wanna cry and i LOVE this song!!! πŸ™ R.I.P to all those that passed and got washed away in the tsunami, yous are all in our prayers!! GOD BLESS SAMOA!!!!

 2. OMG….. This song so reminded me of Samoa
  when da tsunami hit….

  Im soo sorri samoa!!!!
  For da lost!!!

  We all pray for yous up in samoa!!!

  Love yous all, oh and be strong..
  be as one!!!
  God Bless you ALL!!!!

 3. Man i luv dis song so much,It just make me wana cry becuz wat happan in my village Lalomanu and Aleipata

  I just wana say to my friends and family BE STRONG,BE HELPFUL AND BE PREPARE
  htere is going to another day for us to prepare and be helpful and it wasn’t god fault,the tsunami just came and everyone never knew,may god be with us all da time.GOD MAY BLESS US EVERYTIME AND EVERYDAY AND EVERYHOUR???????????????????

  PS TO ALL MEMBERS

 4. Man i luv dis song so much,It just make me wana cry becuz wat happan in my village Lalomanu and Aleipata

  I just wana say to my friends and family BE STRONG,BE HELPFUL AND BE PREPARE
  there is going to another day for us to prepare and be helpful and it wasn’t god fault,the tsunami just came and everyone never knew,may god be with us all da time.GOD MAY BLESS US EVERYTIME AND EVERYDAY AND EVERYHOUR???????????????????

  PS TO ALL MEMBERS

 5. After listening to this song i started to wonder, where i was when i first heard this song Then realise’d i was actually sitting under the big gum tree at an assembly during my time at Malifa primary. That was 21 years ago haha. Where and when did you here this song ? Would be interesting to see the reply’s.

  1. First heard it when we learnt it at school in Wellington NZ at Samoan club practice…this was 1992! Dam im getting old!

 6. A song of pride and patriotism. May our gracious father in heaven continues to clothe all samoans with his love and guidance unconditionally!!

 7. Samoans are of infinite worth… Our heavenly father loves each andevery one of us. He knows us!! Our grieves,frustration, disappointments, wants, needs, and especially our unrewarded efforts!! Samoa famumua letua, e famumua foi letua samoa.

 8. After every family or church event Lo ta nu’u is sang… It makes everyone emotional & sad, its hard to leave everyone that you love.. Also remembering the people of Samoa that lost their lives in the 2009 tsunami, Rest in Love.

 9. Does anyone know how old this song is? wondering if it is in the public domain. We’re making a CD of multicultural music for our hospital and would like to include something from Samoa.

What are your thoughts...?