Jehovah You are holy

Ua ou fa’alogo ile alaga mai le lagi
Po’o se talili o vaitafe e tele
A ole alaga o viiga mai lou nofoali’i
Ole tagi ole fa’aeaina
Mai tagata ole lalolagi uma
Ua fai viiga ma fa’ailoa lou mamalu

CHORUS
Ma pepese
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Toeaiina ma agelu o lo’o ifo
O e ua mavae eseina, ua vivi’i
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah

Ua fa’alolo’u apa’au o Serafi
Ma’a pupula ua fepulafi
Le alaga ole manumalo
Ua iai i ou luga
Le nuanua ole feagaiga
Le foaapi ole siitiaga
Le leo o gagana ese’ese ua fa’alogoina

CHORUS
Ua pepese
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Toeaiina ma agelu o lo’o ifo
O e ua mavae eseina, ua vivi’i
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Toeaiina ma agelu o lo’o ifo
O e ua mavae eseina, ua vivi’i
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Toeaiina ma agelu o lo’o ifo
O e ua mavae eseina, ua vivi’i
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah

We’re taking NOMINATIONS!

We want to know your Samoan song choices for the following scenarios. Once we get 10 nominations for each category, we’ll set up a poll to find the best of the best. Just complete this quick survey with the names of your favourite songs and their artists (type over the words in the boxes) then hit the NOMINATE button to have your say. Nominate as many times as you like – just refresh the screen and start again. 

Nominate Your Favourites:

7 + 12 =

Most of the lyrics on this site were submitted by fans of Samoan music, so the words might not be entirely correct… and we may not know who originally composed the song.

Please help us to learn.

Please share any corrections or knowledge about this song in a comment below. Whatever we can verify, we will update in this post. 

Ma le fa’aaloalo lava. 

0 Comments

Your thoughts about this song: