Manuia lou aso fanau(Happy Birthday)

Willie Tavita & The Tavita Trio | 0 comments

A more meaningful birthday song in Samoan to many people, giving thanks to the Lord for another year

E lelei aso uma auā na faia e le Atua
Ae ese ai lenei aso ma lona tāua
Ua atoa ai seisi tausaga faopoopo i lou soifua
Ona o le alofa ole Atua ma lana pule faasoifua
O ai ea le tagata ua ia manatu mai ai
Le tele o ia tauasaga ua ia foa’i mai
Fo’i i le Atua le viiga le faamanu male faafetai
Auā ua onomea ma tatau ai

CHORUS
Ia manuia lou aso fanau
Ia manuia lou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I lou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I tou aso fanau

Le Atua e le faaseua lona finagalo
Ae sa molimoli lenei aso e ala ile tatalo
Le Atua faafofoga tatalo
Ole Atua tali mana’o
O ia fo’i e malie ai i o tatou mana’o
O faafitauli fetai a’i le olaga
O ma’i ole tino e tapatau talia ai le malama
Faafetai ile Atua i lana faamalologa mana
Ua malosi ai ma oe ile tele o nei tausaga

CHORUS
Ia manuia lou aso fanau
Ia manuia lou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I lou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I tou aso fanau

Fiafia laia ile tele o au meaalofa
Ae leai se meaalofa e sili la ile manava ola
Ole finagalo ole Atua po’o le ti’a e faaseua
Auā e fa’i fo’i e moto
Ae toli fo’i le matua
Vaai le taupati mai o aiga na lua
O avega vaaia ia e mamana le Atua
Tatou tatalo ia faaopoopoina e le Atua o nisi aso
A se mana’o lou Atua ia faia pea lou finagalo

CHORUS
Ia manuia lou aso fanau
Ia manuia lou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I lou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I tou aso fanau

We’re taking NOMINATIONS!

We want to know your Samoan song choices for the following scenarios. Once we get 10 nominations for each category, we’ll set up a poll to find the best of the best. Just complete this quick survey with the names of your favourite songs and their artists (type over the words in the boxes) then hit the NOMINATE button to have your say. Nominate as many times as you like – just refresh the screen and start again. 

Nominate Your Favourites:

10 + 4 =

Most of the lyrics on this site were submitted by fans of Samoan music, so the words might not be entirely correct… and we may not know who originally composed the song.

Please help us to learn.

Please share any corrections or knowledge about this song in a comment below. Whatever we can verify, we will update in this post. 

Ma le fa’aaloalo lava. 

0 Comments

Your thoughts about this song: