Manuia lou aso fanau(Happy Birthday)

A more meaningful birthday song in Samoan to many people, giving thanks to the Lord for another year

E lelei aso uma auā na faia e le Atua
Ae ese ai lenei aso ma lona tāua
Ua atoa ai seisi tausaga faopoopo i lou soifua
Ona o le alofa ole Atua ma lana pule faasoifua
O ai ea le tagata ua ia manatu mai ai
Le tele o ia tauasaga ua ia foa’i mai
Fo’i i le Atua le viiga le faamanu male faafetai
Auā ua onomea ma tatau ai

CHORUS
Ia manuia lou aso fanau
Ia manuia lou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I lou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I tou aso fanau

Le Atua e le faaseua lona finagalo
Ae sa molimoli lenei aso e ala ile tatalo
Le Atua faafofoga tatalo
Ole Atua tali mana’o
O ia fo’i e malie ai i o tatou mana’o
O faafitauli fetai a’i le olaga
O ma’i ole tino e tapatau talia ai le malama
Faafetai ile Atua i lana faamalologa mana
Ua malosi ai ma oe ile tele o nei tausaga

CHORUS
Ia manuia lou aso fanau
Ia manuia lou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I lou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I tou aso fanau

Fiafia laia ile tele o au meaalofa
Ae leai se meaalofa e sili la ile manava ola
Ole finagalo ole Atua po’o le ti’a e faaseua
Auā e fa’i fo’i e moto
Ae toli fo’i le matua
Vaai le taupati mai o aiga na lua
O avega vaaia ia e mamana le Atua
Tatou tatalo ia faaopoopoina e le Atua o nisi aso
A se mana’o lou Atua ia faia pea lou finagalo

CHORUS
Ia manuia lou aso fanau
Ia manuia lou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I lou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia manuia tou aso fanau
Ia faamanuia le Atua
I tou aso fanau

What are your thoughts...?