My Pago Girl

My Pago girl, my Pago girl
You  dwell in my heart
Ta  fia iloa sou alofa atoatoa

May I say, ta fa’atofā
Ona o lo’u popole i lou ‘āiga
Nei  ou tafea funa ia ‘oe
Ona  o seisi boy

Say I love you, I love you
My  teine Pago ea
E moe moe
Oe o la’u fatu
Ou te fa’amoemoe ia oe
Pe  e te alofa, pe e te taufa’ase’e

Le pona lea o le fetalai
Faimai o oe ne’i e mao ai
I sia mea ma tapua’a
E uliuli pei se malala

Amuia le tele o tama
E lalelei i le va’aiga o mata
Ae molimau le tasi upu
E otagia fo’i le tuu’u

E pala le ma’a, e lē pala le tala
E inosia ita le nei olaga
Pei se pologa o nofo sala
Le itagia ita e isi tama

Fa’alogo maia le lalolagi
Faimai Iesu ia fealofagi
A vilivili fa’amalu matagi
O lo’u alofa i la’u tapani

Say I love you, I love you
My teine Pago ea
E moe moe
Oe o la’u fatu
Ou te fa’amoemoe ia oe
Pe e te alofa pe e te taufa’ase’e

3 Replies to “My Pago Girl”

What are your thoughts...?