O Le Lagi

The heavens, Your throne, the earth Your open arms. You are Holy and Sacred, the ruler of all things. Definitely a song of worship and praise.

le lagi Lou nofoali’i
le lalolagi e tutu ai ou a’ao
ou te ifo atu nei
ou te tapua’i ai
e paia Oe Le Atua
e pule aoao i mea uma lava
le lagi Lou nofoali’i
le lalolagi e tutu ai ou a’ao
ou te ifo atu nei
ou te tapua’i ai
e le paia Oe Le Atua
e pule aoao i mea uma lava
e paia, e mamalu
e silisili Oe Le Ali’i
e paia, e mamalu
e silisili Oe Le Ali’i
tula’i ia ina malamalama
ua i ou luma le pupula o Ieova
ou te ifo atu nei
ou te tapua’i ai
e paia Oe Le Atua
e pule aoao i mea uma lava
e paia, e mamalu
e silisili Oe Le Ali’i
e paia, e mamalu
e silisili Oe Le Ali’i
e ifo ia te Oe le lagi
alalaga le lalolagi e paia
e paia, e mamalu
e silisili Oe Le Ali’i
e paia, e mamalu
e silisili Oe Le Ali’i

—-
submitted by chanel (:

3 Replies to “O Le Lagi”

What are your thoughts...?