Sina lē ’a vele

Punialavaa | 0 comments

Sāmoa e, ua lava, Ou tala le ‘apa
E ui ina lavāsῑa, Togafau e manino lava
Tālagi soifua, e iloga lāvā ‘afa
Ō Sina lē ’a vele, le sili’āga i fa’atūfugaga

Tala o lē amatāga, Le faia o le foāfoāga
Na nunumi mea uma, Ua na’o le ta’aiga o kasa
Na fegaoia’i, Le Atua i le agaga
Tu’u mavaevae le pouliuli ma le malamalama

Ō Sina lē ’ā vele, nai le papa i Galagala
Na peleple le ala i le fau i Sagana
Ola i pa’i i ō la lima, i le fe’e mana
Sāua ai le Vailepa so’otama Atua ma tagata

Le fe’e lea ua teva, ua to’atama’i
Ua lāfoa’i i le sami ona fa’atuati
To’a le vaivati, ala o āpiāpi
Galoma ‘oa Laloata, ma’alo’alo toe ma’ani’ani

Samoa e, ua tafa, Ata i lē tafeaga
Na fesapoa’ina e pule’ava māgafagafa
O fea lau fa’ato’a ai le malamalama
Ō Sina lē ’a vele, tatago ai ma fofoga le toafa

Ō Sina lē ’a vele, nai le papa i Galagala
Na pelepele le ala i le fau i Sagana
Ola i pa’i i ō la lima i le fe’e mana
Sāua ai le Vailepa so’otama Atua ma tagata

Samoa e, fa’āmaela, Le fua ua fa’alepa
Ua e inu malie, ua e taumafa i vai lele’a
Ua e māepa, ua tuana’i Afega
Ō Sina lē ’a vele, na mua’i tutu ai lamepa

Samoa e, me’eme’e, i le malamalama
Sa taupulapula, lē vaoa pei o ni ‘alafa
Le palepale o tama, Asaliga su’o ala
Samoa e, ua ē, ‘oloa lu’ulu’u i pulu pasama

Ō Sina lē ’a vele mai le ūlu papa
Na pelepele le ala i le fau i Sagana
Ola i pa’i i ō la lima i le fe’e mana
Sāua ai le Vailepa so’otama Atua ma tagata

Sāmoa e, ua mamala, Ta te le matanana
O Sina lē ’a vele, na mafoafoa ai lālāma
Na ‘e se’i le ma’ali, Ma le pa’u o toafa
Ma si au fa’asolo, O lē sinano le fua o le fasa

Tasi iva, iva ono, Ua ulufale tausala
Ua ‘e sui o le lou, Pe ‘a fotu le isi fuata
‘Ie lanulau’ava, le sei pua a le mana
Ma le ‘ulasisi sāmasāma, Mai le Alamoana

Ō Sina lē ’a vele, Nai le vai o tausala
Na velevele le ala i le fau i Sagana
Ō Sina lē ’a vele, Nai le vai o tausala
Na velevele le ala i le fau i Sagana
Ola i pa’i i ō la lima i le fe’e mana
Sāua ai le Vailepa, so’otama Atua ma tagata

Ō Sina lē ’a vele, mai le ūlu papa
Na velevele le ala i le fau i Sagana
Ola i pa’i i ō la lima i le fe’e mana
Sāua ai le Vailepa, so’otama Atua ma tagata

Ola i pā’i i ō la lima i le fe’e mana
Sāua ai le Vailepa, so’otama Atua ma tagata

We’re taking NOMINATIONS!

We want to know your Samoan song choices for the following scenarios. Once we get 10 nominations for each category, we’ll set up a poll to find the best of the best. Just complete this quick survey with the names of your favourite songs and their artists (type over the words in the boxes) then hit the NOMINATE button to have your say. Nominate as many times as you like – just refresh the screen and start again. 

Nominate Your Favourites:

2 + 13 =

Most of the lyrics on this site were submitted by fans of Samoan music, so the words might not be entirely correct… and we may not know who originally composed the song.

Please help us to learn.

Please share any corrections or knowledge about this song in a comment below. Whatever we can verify, we will update in this post. 

Ma le fa’aaloalo lava. 

0 Comments

Your thoughts about this song: