Siva Siva Mai

Get up and dance! Siva mai!

Se’ese’e mai i totonu o le fale

Ae se’i o’u pese ma ou tu’u atu
Lau ula fala manaia
Tula’i loa ma e sa’asa’a
Ua e onomea i mea uma lava
Oka oka ua atoatoa mea uma

TALI
Lalo mai lalo lalo mai
Siva mai siva siva mai
Siva fiafia ma e ataata
E te aulelei ai ma e agava’a
Le aso ua pei oe o se auro

Tatou tutu i luga ma sisiva
O le taimi taua lenei o aiga
Fiafia ai ma vivi’i le matai
E aveese ai o fa’aletonu
O ia e alofa fa’amaoni
E lelei e te maua ai o le tofi

TALI
Tuli ese loa fa’avave o le fili
Ae sau ta o loa i le ali’i
O Iesu na maliu mo i tatou
Aua e te musu pe toe fa’atali
O lou manuia lenei i le lagi
Sau loa e talia lenei avanoa

5 Replies to “Siva Siva Mai”

What are your thoughts...?