Suga ea

suga ea le alofa na momoo i ai
ou manatu ma lagona ou te mapu ai
ua le mafai le fili taumafai
lagona o le tino lepetia i ai

le olaga nei
leai o ni mea lelei
le fili i le fia lelei
taumafai e lepetia ma se mafutaga le lena le fiafia
na o oe ua filifilia
lo’u loto naunauta’i
manatu ma lagona le alofa fa’aosofiafia

suga ea le alofa na momoo i ai
ou manatu ma lagona ou te mapu ai
ua le mafai le fili taumafai
lagona o le tino lepetia i ai

suga ea le alofa na momoo i ai
ou manatu ma lagona ou te mapu ai
ua le mafai le fili taumafai
lagona o le tino lepetia i ai

She got me hypnotized
with them pretty eyes
so probable
make a grown man cry
when she blow me kisses
she got me thinking
she be mine forever
baby leave me never
i hate to see you leave
i love to watch you go
oh oh oh
girl have mercy on my soul
oh oh oh
girl have mercy on mr. loces
hold me close watch the moonlight glow

suga ea le alofa na momoo i ai
ou manatu ma lagona ou te mapu ai
ua le mafai le fili taumafai
lagona o le tino lepetia i ai

suga ea le alofa na momoo i ai
ou manatu ma lagona ou te mapu ai
ua le mafai le fili taumafai
lagona o le tino lepetia i ai

Samoa si’i le malu
le pogisa i lou lagona
pei ua o’o vave mai
ua o’o vave mai le iuga
Suga seu kele ia ke a’u legei ikuaiga lesona
ou ke le fia aoga i ai suga

your polynesian lover huh
its time to discover
a sexperience like no other
to get you in the mood
to make you feel good
slip and slide
come on and let me ride
till im horny like

suga ea le alofa na momoo i ai
ou manatu ma lagona ou te mapu ai
ua le mafai le fili taumafai
lagona o le tino lepetia i ai

suga ea le alofa na momoo i ai
ou manatu ma lagona ou te mapu ai
ua le mafai le fili taumafai
lagona o le tino lepetia i ai

aue ua taupe lo’u fatu
lagona i o’u manatu
sei baby ou te alu
ua na o oe lo’u fatu
pei ua fai ma ni avega e mamafa ia te a’u
le alofa lea mo oe
ua na o oe lo’u fatu

Iesu e alofa mai
se’i ka’ika’i le lafo mamoe
mai legei fa’ama’i
ua e o le a’u pua’i
pe a e le koe fo’i mai la’u masiofo i le fale
ua ou fiu foi i lenei mea o le faakali…

suga ea le alofa na momoo i ai
ou manatu ma lagona ou te mapu ai
ua le mafai le fili taumafai
lagona o le tino lepetia i ai

suga ea le alofa na momoo i ai
ou manatu ma lagona ou te mapu ai
ua le mafai le fili taumafai
lagona o le tino lepetia i ai


submitted by Maosi

5 Replies to “Suga ea”

What are your thoughts...?