Tasi a e lasi o si au nei uo

You are the one out of many that my heart has chosen..:)

E tasi a e lasi o si a’u nei uo
Ua uma ona filifilia i lo’u loto
ina ne’i o’u mao fa’alualu o
a e nana i tua se isi au uo

TALI
Oi lo’u au e!
Pe e te fa’amaoni ea?
Oi sole Hemi e
fai se tonu po’o fea
E tali ita i so’u fia lelei
a e lilo ane o ni masei
Oi lo’u au e!
So’o se mea, e pule oe

O oe o le fetuao sa ou su’ea mamao
Ua ou leiloa le ala ua punitia i ao
Talofa e o si o’u va’a, ua alu alu sese
i le tele o fetu ese’ese

What are your thoughts...?