Ta’u Mai e Te Alofa

Tell me that you love me

Ta’u mai e te alofa

a e e te le’i alu
Ua vaivai lou tino
pe a ou mafaufau atu

Le mafutaga sa fai,
Dear, i aso ua alu
Ne’i sili se tasi
a e galo mai a’u

Mafutaga mafana lenei o le a valavala
Folau o le vasalaloa
Nai ou te le mailoa
Na fai e galo ai ita ia galo lava i si ou lima
Ou te tatalo pea lava i ta e ia le faaluaina

Inu ita loimata
o fa’anoanoaga
Ona le mafutaga
pe a e alu malaga
O mea sa e fai
ia manatua pea lava
Ta’u mai e te alofa
ma e toe fo’i mai lava

Mafutaga mafana lenei o le a valavala
Folau o le vasalaloa
Nai ou te le mailoa
Na fai e galo ai ita ia galo lava i si ou lima
Ou te tatalo pea lava i ta e ia le faaluaina

Ua ou afaafaloloa
i tai o fa’anoanoa
O se moana sausau
o si o’u naunau
O lou malaga ese atu
e te alu ma lo’u fatu
Tautino mai e te alofa
a e e te le’i alu

Mafutaga mafana lenei o le a valavala
Folau oe i le vasaloloa
Nai ou te le mailoa
Na fai e galo ai ita ia galo lava i si ou lima
Ou te tatalo pea lava i ta e ia le faaluaina

What are your thoughts...?