Ua Fa’afetai Alofa

Verse:1
Ua Fa’afetai alofa, Malie vala’au
I e ua tigaina, O mai ina o mai
O e ua mafatia
Atoa ma e vaivai,
Ina faasaga mai ia
E malolo uma ai.
Tali:
Iesu e, silasila,
Ua o mai i matou;
Matou te fia ola,
Ua fia malolo;
Lo matou nei manao
Ia e talia mai,
Aua o lou alofa,
Ua valaauina ai.

Verse:2
Outou ua sailia,
O mea le aoga,
Ua na ona lutia
I puapuaga;
Ina faalogo atu,
I lea valaau;
Tou te matou mapu,
Ma malolo tumau,

Tali: x2

=============
Lyrics submitted by Mose

What are your thoughts...?