Ua Mativa lo’u Alofa

Se’e maia i au se’etaga malū

Ae ou nofo atu ile fala susū
Pei ose pepe a fa’ata’ele toe fa’amatū
Ua e togi ole moa, ae o lona afa ua e u’u

CHORUS
Ua mativa lo’u alofa fa’amaoni
Na’o le lagi o lo’o iai le ta nu’u moni
So’u sesē tanu ifo ile lau’ele’ele
A tupu ifo e lau’iti’iti pe felefele

O o’u mo’omo’oga ia ta fealofani
Si o ta fanau ia ola fiafia i lenei lalolagi
Pei ose matagi ua agi fa’atuilagi
Ua fa’apena lenei olaga e te moumou ai

CHORUS
Ua mativa lo’u alofa fa’amaoni
Na’o le lagi o lo’o iai le ta nu’u moni
So’u sesē tanu ifo ile lau’ele’ele
A tupu ifo e lau’iti’iti pe felefele
(x 2)

O o’u mo’omo’oga ia ta fealofani
Si o ta fanau ia ola fiafia i lenei lalolagi
Pei ose matagi ua agi fa’atuilagi
Ua fa’apena lenei olaga e te moumou ai

CHORUS
Ua mativa lo’u alofa fa’amaoni
Na’o le lagi o lo’o iai le ta nu’u moni
So’u sesē tanu ifo ile lau’ele’ele
A tupu ifo e lau’iti’iti pe felefele
(Music break then repeat CHORUS til finish)