We are Samoa

Jerome Grey beautifully expressing pride in Samoa. 

Our Samoa, the greatest place of all
She is green and blue lush with beauty
And hearts are pure as gold
Touch someone with tears of joy
Touch someone with smiles of love
Oh! What happy feelings
From such happy people

We are Samoa
People from the sun
We are Samoa
And our heritage lives on
Teach world humanity and hospitality
We are Samoa
And we trust in Thee

Samoa, e pele oe I si ou fatu
O le a ea se mea e ao ona fai
E tautua ai mo oe
O sasae ma sisifo e tasi
O le viiga lea I le lagi
Aiga ma nuu taitasi
Tuu mai lou aao
Ta pepese faatasi

Uso Samoa
Fanau mai le la
Uso Samoa
Manumanu I le upega
A oo I nuu ese le loto alofa
Samoa mo oe
Samoa mo Le Atua

What are your thoughts...?