A Samoan song inviting you to get up and 'minoi minoi' - move your body. Minoi minoi minoi Minoi pei o se loi A siva siva ua gaoioi Lololo pei o se pe'epe'e ua loiloi Suite sua malie pei ose poi { CHORUS } Ata lupe lupe Aue, tagi tagi aue O lo'u loto lea tau ina...