That one true Beauty from from Samoa Le Lalelei O Samoa Youre the Star for sure ua ou iloa Ou te pese fa'amoemoe I lo'u alofa fa'avalea ia oe Nofo ita i lo'u aiga, ae le galo oe ou foliga I love you truly my dear Forever more o lo'u fiafia Ta te musu e ta'u lou suafa...