Le Pipili

O a'u o le pipili ua sau... Ma le o'u loto fa'anaunau... Lagona lo'u saisaitia... Le upu moni ua ou tusia... Fa'aolataga E sili ai i lo mea uma.. Fia Tamo'e, o o o o, Fia Savali la la la la Fia tu i luga... A e le mafai moomooga o si o'u nei tagata ta fia alu atu i le...

Mavaega a Tavita ma Ionatana

This song expresses the emotion of David's heartbreaking farewell to his dear friend Jonathan (in the Old Testament). Le mavaega e, Tavita ma Ionatana Aue, loto e, ua nuti momo i`a Ua fa'apena oe le maname`a Oi talofa o le a ta te-te`a Lo'u fatu ua ta'e Vaivai ai le...