Jesus is the true vine. O Iesu o le Vine Moni Ao lala i tatou, oi tatou ao Iesu o le loko Ua afio Iesu ile lagi, ae tuua o lenei lalolagi Male poloaiga ia outou fealofani { CHORUS } Ia lau pele pele pele ia e manatua o le auala e maga lua Ae savali aua nei e toe tepa...