Fai mai o lalo lava o le talie

Fai mai o lalo lava o le talie i talane o le fale vali e, na punounou ai o ali'i o le komiti Ua ta'ua o le Papa o Miti TALI: Pepese ia (i le pese) Fa'afetai (i le lagi) Ua aofia mai o le Ekalesia i le va'a o le Tusi Pa'ia Gasolosolo mai isi lotu e fa'aali o le mau...

Le Taeao

(Performed, in this video, by Dennis Ah Yek.) 'Taeao' means morning, and at first this song seems to describe a typical morning, with birds chirping and the sun shining through the clouds. Listen more carefully and you'll find this song is referring to a blessed...