Lou Tama e

This song describes a joyful vision where God the Father appears before you, blessing you with His abundant love. Ua vavala malie mai lo'u mafaufau I uiga o nei mea uma e le tumau Lo'u tama lou tula'i mai Ua ou masani ai Ua molimauina e la'u nei vaai Liu lou to'asa i...

Ua So’ona Olioli Nei

This song expresses joyful gratitude for our Saviour Jesus Christ. Ua so'ona olioli nei lo'u loto ia Iesu ua ia faaola ia te a'u o la'u lea pese fou Tali: Pese! pese pese Aleluia! Aleluia o le la o lo'u agaga oe Iesu o le faaola mai Ua ou olioli ai O le tau totogo ae...