An intimate song for lovers, this one uses beautiful imagery to describe the moments after you've given your soul and body to someone else. (Jerome Grey version) Pei o auma e le fiu i fafati O’u nei mata e le fiu i va’ai Aue le alofa ua tauaso i le maasiasi Ua ou le...