A call to get ready for the time of our Lord is near. VERSE 1 Ala mai ma e, ofu lou malosi E matanofie male fa'amaoni Lulu le efuefu male palapala saunia ua lata le siitiaga CHORUS ua ifo o le la i mauga ua latalata mai o le iuga uso e, liliu mai ai i le Atua se manu...