This lady is genuinely proud of her man and how well he takes care of her. https://www.youtube.com/watch?v=NgiZ87PEU3s Ou te le tala ole e silisili tama o le lole e alaala po fai sau sofesofe ma tunu faavave sau kofe aua lou moa ne'i molemole tamo'e faavave ma le ofe...