Asking the Lord for forgiveness Le Atua e Le Atua e Se'i talia mai o la'u olega O a'u o se tagata agasala ma leaga i ou luma Chorus Ua ou iloa Ua na'o oe le Faaola e mapu ai O puapuaga ma faigata o lenei olaga Le Atua faamalosi mai I lou agaga ua tauvaivai Aapa mai ma...