This melody might sound familiar. It's the Samoan version of, "Sad movies... always make me cry!" https://www.youtube.com/watch?v=OBiT2vtltW8 Fuaiupu Muamua E mai a'u faigaluega Ou alu lea i le tifaga Pe moli ua amata loa o le ata ina ua faaali tala'aga o le lalolagi...